Стихотворенията са публикувани
с разрешението на Поета Циник.

Анус-атлет

Въпросче

Зайченцето куцо

Световната резба

Ти кур в устата и наври

споделяне на връзка